2010 Hyundai Azera Crash Tests

GLS Sedan

2010 Hyundai Azera Crash Test Ratings

2010 Hyundai Azera GLS Sedan
Front Impact Ratings
Side Impact Ratings
Driver’s Side
Front Occupant
Passenger’s Side
Rear Occupant
Rollover Ratings
Rollover Resistance Rating
close
X

Similarly Priced Vehicles