2007 Subaru Impreza Crash Tests

2.5i Wagon

2007 Subaru Impreza Crash Test Ratings

2007 Subaru Impreza 2.5i Wagon
Front Impact Ratings
Side Impact Ratings
Driver’s Side
Front Occupant
Passenger’s Side
Rear Occupant
Rollover Ratings
Rollover Resistance Rating
N/A
close