1998 Volvo V90 Warranty

Base Wagon

1998 V90 Warranty

1998 Volvo V90 Base Wagon
  • Basic: 4 year / 50,000 miles
  • Free Maintenance: N/A
  • Drivetrain: 4 year / 50,000 miles
  • Roadside: 4 year / 50,000 miles
  • Rust: 5 year / 99,999 miles
close
X

Similarly Priced Vehicles